Risico Analyse's

Op gestructureerde wijze brengt Veiligheidspunt de risico's voor jouw specifieke branche in kaart en krijg je advies om deze risico's te minimaliseren tegen de laagst mogelijke kosten. 

Dit wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van realistische scenario's!

"Veiligheid en Beveiligen met gezond verstand"


BHV Plan

Elke werkgever is verplicht om een BHV plan te hebben waarin is vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld.

Veiligheidspunt kan een BHV plan voor jouw bedrijf maken.


Ontruimingsplan

Als jouw pand voorzien is van een brandmeldcentrale ben je wettelijk verplicht om een ontruimingsplan te hebben.

Wij maken voor jouw pand een ontruimingsplan conform NEN 8112.Oefenscenario's

Jouw BHV-ers moeten bekend zijn met veiligheidsplannen, dit bereikt je door regelmatig te oefenen. Veiligheidspunt maakt voor jou realistische oefenscenario's en Veiligheidspunt kan deze oefeningen ook voor jou organiseren, begeleiden en evalueren.


Risico Inventarisatie & Evaluatie

Veiligheidspunt neemt jou werk uit handen door voor jouw bedrijf de Risico Inventarisatie & Evaluatie te maken.